Lidmaatschap:

 

·         BCO kent seniorleden en jeugdleden.

·         Jeugdleden zijn leden van 18 jaar en jonger, waarbij de leeftijd per 1 januari van een jaar bepalend is.

·         De verenigingscontributie van Bowls Club Oudenrijn is een jaarcontributie en dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. De contributie bestaat uit een basisdeel, inclusief bondsbijdrage en een vast speelrecht gedeelte.

·         Ook is er de mogelijkheid om tegen betaling extra te spelen.

·        Voordat u besluit definitief lid te worden stelt BCO u in de gelegenheid om maximaal vier gratis lessen, onder deskundige leiding, van ieder anderhalf uur te volgen. Speelmateriaal kan gedurende de eerste twaalf weken van de vereniging worden geleend

·        De contributie kan in termijnen betaald worden.


Tarieven per 1-1-2019 van Bowls Club Oudenrijn Per Jaar

Basiscontributie € 35,-- + NIOBB afdr. € 12,25 is samen € 47,25

...Speelrecht voor 40 sessies naar keuze op maandag, dinsdag 1 of 2 € 85,--

Standaard abonnement per jaar is € 85,-- +
47,25 =132,25

EXTRA SPEELRECHT VOOR 40 SESSIES

Er kan nog een tweede en een derde keuze worden gemaakt.
Deze extra speelrechten kosten per keuze € 74,--

STRIPPENKAARTEN VOOR 10 KEER SPELEN

Bij een basislidmaatschap 27,-- (108 ipv 85 pj)
Naast een speelrecht voor 40 sessies
22,50 ( 90 ipv 74 pj)

Geen strippenkaart voor niet-leden meer.

BETALEN PER SESSIE

Bij een basislidmaatschap € 3,-- (120 ipv 85 pj)

Naast een speelrecht voor 40 sessies € 2,50 (100 ipv 74 pj)

Niet leden 3,50


NEW AGE KURLING

Op dit moment is er weinig belangstelling voor New Age Kurling.

Om die reden is het spelen van Kurling gratis voor onze leden ook als men voor

de betreffende sessie geen speelrecht heeft.

Wanneer er meer belangstelling ontstaat voor dit spel, dan berekenen wij onze

normale tarieven als hierboven vermeld.

Wanneer het omslagpunt wordt bereikt dat Kurling niet meer gratis is, dat is ter

beoordeling aan het bestuur,

--------------------------------------------------------------------------------------

Huur van een kluisje per jaar: € 6,50 per jaar.

Huur van bowls per jaar € 10,-- per jaar.

Hans van der Wooning, penningmeester.

:
 U-pas regeling: 2019

BCO is deelnemer aan de U-pas regeling.

Bent u in het bezit van een U-pas dan kunt u, afhankelijk van uw beschikbare budget voor sport en culturele activiteiten, een aanzienlijke korting krijgen op de contributie.

Deze regeling geldt in de gemeente Utrecht, Maarssen, Houten, Nieuwegein, IJsselstein en de Bilt.