Lidmaatschap:

 BCO kent seniorleden en jeugdlJeugdleden zijn leden van 18 jaar en jonger, waarbij de leeftijd per 1 januari van een jaar bepalend is.

De verenigingscontributie van Bowls Club Oudenrijn is een jaarcontributie en dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. De contributie bestaat uit een basisdeel, inclusief bondsbijdrage en een vast speelrecht gedeelte.

Ook is er de mogelijkheid om tegen betaling extra te spelen.

Voordat u besluit definitief lid te worden stelt BCO u in de gelegenheid om maximaal vier gratis lessen, onder deskundige leiding, van ieder anderhalf uur te volgen. Speelmateriaal kan gedurende de eerste twaalf weken van de vereniging worden geleend
De contributie kan in termijnen betaald worden.
Huur van bowls per jaar : € 10,-- per jaar.

Tarieven per 1-1-2020 van Bowls Club Oudenrijn.

PER JAAR

BASISCONTRIBUTIE € 47,55

De basiscontributie is inclusief € 12,55 afdracht

aan onze overkoepelende organisatie de NIOBB.

SPEELRECHT voor 40 keer vanaf 1 januari € 54,00

Er dient een keuze te worden gemaakt voor

de maandag, de dinsdag 12 uur of de dinsdag 13:30 uur

(€ 54,00 gedeeld door 40 is €1,35)

---------------

Standaard abonnement, inclusief speelrecht € 101,55

=========

EXTRA SPEELRECHT

Extra speelrecht voor 40 keer op een ander tijdstip € 44,00

Nog een extra speelrecht voor 40 keer op nog een ander tijdstip € 44,00

----------------------------------------------------------------------------------------------

BETALEN PER SESSIE € 4,00 per keer

Er is dan geen sprake van een recht.

De dag leider beoordeelt of er kan worden meegespeeld.

De norm is maximaal 36 personen op 6 matten.

BETALEN VOOR TIEN SESSIES. € 30,00 voor tien keer.

Hiervoor zijn strippenkaarten te koop bij de dagleider.

Hiervoor geldt hetzelfde als bij betalen per sessie.

BETALEN VOOR ZOMERSESSIES

Betalen per sessie € 4,00 per keer of via een strippenkaart. (zie boven)

BELANGSTELLENDEN spelen 4 keer gratis, daarna moeten zij lid worden.

NEW AGE KURLING spelen is gratis voor onze leden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Huur van een kluisje per jaar : € 6,50 per jaar.

Huur van bowls per jaar : € 10,00 per jaar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Begunstigers krijgen onze nieuwsbrief per e-mail toegestuurd.

Zij maken jaarlijks een bijdrage over van ten minste

20,00


U-Pas regeling 2019

BCO is deelnemer aan de U-Pas regeling
Bent U in het bezit van een U-Pas dan kunt u afhankelijk van uw budget
voor sport en culturele activiteiten een aanzienlijke korting krijgen op de contributie
deze regeling geldt in de gemeente Utrecht, Maarssen, Houten Nieuwegein, Ijsselstein en de Bildt.


Hans van den Wooning
Penningmeester