Lidmaatschap:

 

·         BCO kent seniorleden en jeugdleden.

·         Jeugdleden zijn leden van 18 jaar en jonger, waarbij de leeftijd per 1 januari van een jaar bepalend is.

·         De verenigingscontributie van Bowls Club Oudenrijn is een jaarcontributie en dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. De contributie bestaat uit een basisdeel, inclusief bondsbijdrage en een vast speelrecht gedeelte.

·         Ook is er de mogelijkheid om tegen betaling extra te spelen.

·        Voordat u besluit definitief lid te worden stelt BCO u in de gelegenheid om maximaal vier gratis lessen, onder deskundige leiding, van ieder anderhalf uur te volgen. Speelmateriaal kan gedurende de eerste twaalf weken van de vereniging worden geleend

·        De contributie kan in termijnen betaald worden.

 Contributie: kalenderjaar 2017

Basiscontributie, inclusief NIOBB , exclusief speelrecht

47


Standaard speelrecht (40 weken)

85

Extra speelrecht (40 weken)

74


U-pas regeling: 2017

BCO is deelnemer aan de U-pas regeling.

Bent u in het bezit van een U-pas dan kunt u, afhankelijk van uw beschikbare budget voor sport en culturele activiteiten, een aanzienlijke korting krijgen op de contributie.

Deze regeling geldt in de gemeente Utrecht, Maarssen, Houten, Nieuwegein, IJsselstein en de Bilt. 

Extra spelen: 2017

Extra spelen met vast speelrecht (BCO-leden)

   2,50

10 maal spelen met vast speelrecht (BCO-leden

  22,50

Extra spelen zonder vast speelrecht (BCO-leden)

   3,00

10 maal spelen zonder vast speelrecht (BCO-leden)

27,00

Extra spelen voor gastspelers

3,50

10 maal spelen voor gastspelers

31,50

Overig:

Huren van een kluisje of verenigingsbowls is mogelijk.